• 10.10 – 14.10.2019 — Meditation retreat with Daniel Wysocki (Poland)
  • 15.10 – 26.10.2019 — Lecture tour of Daniel Wysocki (Poland)
  • 11.12 – 22.12.2019 — Lecture tour of Reka Mathe (Hungary)
  • 23.02 – 08.03.2020 — Lecture tour of Klaus Kaltenbrunner (Austria)