מאת: קַרְמַאפָּה ה-16, רַנְגְג'וּנג רִיגפֶּה דורג'ה

התגלמות וצליל מופיעים מתוך הרשמים הקלושים שנוצרו ממחשבות.
כמו ציור על המים, הנעלם מרצונו העצמי, כך גם תופעות כוזבות נמוגות אוטומטית, כשהיעדר ממשותן מובן.
מעבר למציאות המהותית אין כלום. כזו היא תובנת המהמודרה.

כשדלתה של התודעה – שדרכה נוצרות התופעות – נותרת לא חסומה ולא מסולפת על-ידי תפיסות,
לא קיימת מציאות מוצקה, אלא רק אור בהיר, ולכל דבר המופיע אנו מניחים להגיח בטבעיות.
כזו היא מדיטציית המהמודרה.

תופעות מתעתעות נולדות מתוך האמונה במציאות.
בהסתמכנו על הבנה מתמידה של אי-ממשיותן, אנו שוהים נינוחים בטבע ספונטני וראשיתי. כך המרחב, שבו אין דבר לממש, מושג ללא מאמץ.
כזה הוא תרגול המהמודרה.

שלושה דגשים אלה הם אוצר לבי.
מאחר שהמתרגלים, המגיעים ללבו של כל דבר, הם כמו לבי-שלי,
עבורם ביטאתי את המילים הללו מעומק לבי, ואין הן ניתנות לתקשור עם אחרים.