פרויקט קנייה ובניה של מרכז רטריטים בישראל, אשר יאפשר לחברי הסנגהה לקיים על אדמתנו רטריטים באופן אישי או בקבוצה ולהעמיק את התרגול.

קבוצה של חברי סנגהה אשר התנדבה לפרוייקט זה יוצאת לגיחות תדירות בשטח ואוספת מידע למציאת מקום מתאים לקניה ובניה של מרכז הרטריטים הישראלי. כמו כן מקיימת העמותה פעילות שמטרתה לאסוף כספים לקרן המרכז.

ניתן להעביר תרומה לטובת הפרויקט בצ'ק או העברה בנקאית לחשבון העמותה בציון מטרת ההעברה : "לטובת פרוייקט מרכז רטריטים".

פרטי החשבון לצורך העברת התרומות

בנק: דיסקונט  (11)
סניף: 147
שם הסניף: לב דיזנגוף
חשבון: 81236427
שם חשבון: בודהיזם דרך היהלום (ע"ר)
 כתובת למשלוח דואר: בודהיזם דרך היהלום (ע"ר)  , ת.ד. 11421 תל אביב מיקוד    6111301