הלימודים הבודהיסטים נותרו מתנה משחררת לאנושות משך 2500 שנה. מהיותם לא-דוגמתיים ונטולי אלים מוזרים או דברות, הם אפשרו לאנשים להועיל לאחרים ולעצמם. במיוחד היום, עם ריבוי החושבים העצמאיים ושיטות התקשורת החדשות, נעשה אפשרי לאסוף, לארגן ולהפיץ לימודים בודהיסטים חדשים כישנים בדרכים מושכות ורעננות.