גורו יוגה הינו תרגול מדיטציה בו מזדהה המתרגל עם מצבו המואר של הבודהה, המתגלם בדמותו של המורה. זוהי הדרך הישירה ביותר לקבל את ברכת גופו, דיבורו ותודעתו והינה בעלת חשיבות רבה בקו ההמשכיות של הקרמה קג'יו, אחד מארבעת בתי הספר של הבודהיזם הטיבטי.

 מדיטציה זו על המורה מעוררת איכויות אל-אישיות ומהווה את הדרך המהירה ביותר להארה. שיטות אלו מעוררות אמון עמוק, המאפשר לכלול בתרגול היבטים מסוימים מ-"דרך השיטות המיומנות" ו-"דרך הראיה החודרת". כל מי שמסוגל לתפוס את הגוף האנושי ברמה טהורה ולשמור השקפה זו תוך כדי מערכות יחסים והתערות בעולם, יוכל גם לתפוס במהרה את כל המתרחש כארץ טהורה. בודהה לימד שהעולם הוא כבר עכשיו ארץ טהורה ולכל היצורים יש את טבע ההארה ומתוך כך, שיטות אלו הן המתנה הגדולה ביותר שניתן לקבל.

 באופן זה, באמצעות העלאה מתמדת של רמת ההשקפה לגבי התרחשויות ונסיבות היומיום, המתרגל חווה את השלמות של  "כאן ועכשיו" ושוהה במצב ספונטני של חוסר פחד, שמחה עילאית, חכמה אינטואיטיבית וחמלה פעילה.