• 1 – 14 אוקטובר 2017 — סבב הרצאות עם מורת "דרך היהלום" אנגליקה טאש /Angelika Tesch/ (גרמניה)