בין התאריכים 6-9.06.19 יתקיים רטריט מדיטציה עם מורים מקומיים בחוות האיסיים, במושב אבן ספיר ליד ירושלים.
ברטריט מדיטציה אנו עושים תרגולים אישיים (ניונדרו) , בלווי הרצואות והסברים מהמורים ומודטים ביחד.
במידה ועוד לא התחלתם בתרגולים המקדימים (ניונדרו) ,ניתן לפנות לאחד מהמרכזים של דרך היהלום.

כל הפרטים בהמשך.